ประวัติ

25ปีที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการมาอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ.2532
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2532 ประกอบธุรกิจซื้อขายเหล็กแผ่นรีดเย็น ที่เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์, เฟอร์นิเจอร์เหล็ก, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ท่อเหล็ก และใช้เป็นพื้นผิวของสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ
Timeline พ.ศ.2532
Timeline พ.ศ.2537
พ.ศ.2537
บริษัทได้ทำการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับตัด สลิท และซอยเหล็ก เพื่อรองรับความต้องการในตลาดและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า
พ.ศ.2539
บริษัท สยามคัลเลอร์ชีท จำกัด ได้ซื้อลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่าย Smartruss ซึ่งเป็นระบบโครงหลังคาบ้านแบบใหม่ จาก บริษัท บลูสโคป จำกัด (ประเทศไทย) บริษัทได้ก่อตั้ง บริษัท สยามคัลเลอร์ชีท จำกัด เพื่อผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Suntech ที่ได้รับ (ม.อ.ก.), ISO 9000, 9001 และ 2000 ได้แก่ หลังคาเหล็กปลอดสารก่อมะเร็ง และแผ่นบานเกร็ดระบายอากาศเพื่อเพิ่มแสงสว่าง
พ.ศ.2546
จากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของบริษัทส่งผลให้บริษัทมียอดจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีกำลังการผลิต C-line 10,000,000 เส้นต่อปี และผลิตหลังคาเหล็กได้ 3,000,000 ตารางเมตรต่อปี บริษัทกำลังสร้างโรงงานเพิ่มอีก 2 แห่ง เพื่อรองรับยอดจำหน่ายสินค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
พ.ศ.2547
บริษัทได้ผลิตเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี และโครงคร่าวเพดานและผนัง (C-line, T-bar) รวมทั้งทำการซื้อทรัพย์สินของ บริษัท สยามคัลเลอร์ชีท จำกัด เพื่อมาดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด
พ.ศ.2548
บริษัท เพิ่มสินสตีล เวิคส์ จำกัด ได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด
ใบรับรอง

การันตีคุณภาพ
และความปลอดภัย

มอก.528-2540

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และ แผ่นบาง สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

มอก. 863-2532

โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง
อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

มอก. 863-2532

แผ่นเหล็กมุงหลังคา
อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

ISO 9001

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

ISO 45001

มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงานซึ่งช่วยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม
Certificate Team ISO9001 Certificate ISO