ท่อกลมมาตรฐาน
กลับ
ท่อกลมมาตรฐาน
Atlantic Pipe

ท่อกลมมาตรฐาน

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดงสำหรับการแสดง

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

ใช้ใน

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดงสำหรับการแสดง

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจ งานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจ งานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจ งานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจ งานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจ งานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

โลเล็มอิปซัมใช้เพื่อลดความสนใจ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจ งานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์

ขนาดสินค้า

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ( 21.7 มม. )

ความหนาแน่น (มม)
2.00
มวลต่อเมตร Kg/m
0.97
เส้น/แพค Qty/Pack
217

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ( 27.2 มม. )

ความหนาแน่น (มม)
2.00
2.30
มวลต่อเมตร Kg/m
1.24
1.41
เส้น/แพค Qty/Pack
184
184

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ( 34 มม. )

ความหนาแน่น (มม)
2.30
มวลต่อเมตร Kg/m
1.80
เส้น/แพค Qty/Pack
127

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/4" ( 42.7 มม. )

ความหนาแน่น (มม)
2.30
มวลต่อเมตร Kg/m
2.29
เส้น/แพค Qty/Pack
91

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2" ( 48.6 มม.)

ความหนาแน่น (มม)
2.30
3.20
มวลต่อเมตร Kg/m
2.63
3.58
เส้น/แพค Qty/Pack
91
91

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ( 60.5 มม. )

ความหนาแน่น (มม)
3.20
4.00
มวลต่อเมตร Kg/m
4.52
5.57
เส้น/แพค Qty/Pack
61
61

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2" ( 76.3 มม. )

ความหนาแน่น (มม)
3.20
4.00
มวลต่อเมตร Kg/m
5.77
7.13
เส้น/แพค Qty/Pack
37
37

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ( 89.1 มม. )

ความหนาแน่น (มม)
3.20
4.00
มวลต่อเมตร Kg/m
6.78
5.39
เส้น/แพค Qty/Pack
37
37