บริการสลิท

งานสลิทเหล็ก

บริษัทเพิ่มสินสตีลเวิคส์มีเครื่องสลิทเหล็กรุ่นใหม่ล่าสุด จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีอัตราผลผลิตที่ได้และมีความเที่ยงตรงสูงสามารถสลิทได้ทั้งเหล็กรีดเย็น (Cold Rolled Steel) และเหล็กเคลือบทุกชนิด (Coated Steel) มีระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณการจัดเรียงใบมีดสลิท อีกทั้งตัวเครื่องมีหัวสลิท 2 หัว สามารถเตรียมงานถัดไปได้ ในขณะที่กำลังสลิทงานปัจจุบันอยู่

บริการสลีทหรือตัดแบ่งแถบเหล็กม้วนให้ได้ขนาดกว้างและน้ำหนักที่ต้องการ

Single Service
/01
รายละเอียด

น้ำหนักม้วนสูงสุด 25,000 กก. | กว้างสูงสุด 1,550 มม. | ความหนาที่ทำได้ 0.25 – 3.2 มม. | ขนาดสลีทเล็กสุด 19 มม. ( ที่ความหนาไม่เกิน 1.2 มม.) | ความเร็วสลีทสูงสุด 200 เมตร / นาที

ลูกค้าของเรา

ความประทับใจของลูกค้าของเรา

เราให้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของเราช่วยสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ

Slit , bulum ipsum facilisis amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. terdum eu in convallis mattis dignissim lobortis. Lectus eu vel elementum facilisis euismod hac. Volutpat, tortor nulla non lacus faucibus.

บริษัท
Review 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. terdum eu in convallis mattis dignissim lobortis. Lectus eu vel elementum facilisis euismod hac. Volutpat, tortor nulla non lacus faucibus.

Review 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. terdum eu in convallis mattis dignissim lobortis. Lectus eu vel elementum facilisis euismod hac. Volutpat, tortor nulla non lacus faucibus.

Review 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. terdum eu in convallis mattis dignissim lobortis. Lectus eu vel elementum facilisis euismod hac. Volutpat, tortor nulla non lacus faucibus.

Slit , bulum ipsum facilisis amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. terdum eu in convallis mattis dignissim lobortis. Lectus eu vel elementum facilisis euismod hac. Volutpat, tortor nulla non lacus faucibus.

บริษัท
Review 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. terdum eu in convallis mattis dignissim lobortis. Lectus eu vel elementum facilisis euismod hac. Volutpat, tortor nulla non lacus faucibus.

บริษัท
Review 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. terdum eu in convallis mattis dignissim lobortis. Lectus eu vel elementum facilisis euismod hac. Volutpat, tortor nulla non lacus faucibus.

บริษัท
Review 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. terdum eu in convallis mattis dignissim lobortis. Lectus eu vel elementum facilisis euismod hac. Volutpat, tortor nulla non lacus faucibus.

บริษัท